Địa chỉ sắc thuốc đóng gói Archive

16 Aug 2023

Địa chỉ sắc thuốc đóng gói bằng máy tự động khép kín

Nhận sắc thuốc đóng túi chân không 5.000 đ/túi (Tối thiểu 150.000 đ/lần nhận thuốc đóng túi chân). Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm
4 May 2023

Địa chỉ sắc thuốc đóng gói uy tín

Nhận sắc thuốc đóng gói hút chân không 5.000 đ/túi (Tối thiểu 150.000 đ/lần sắc thuốc đóng gói).  Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm
27 Dec 2022

Địa chỉ sắc thuốc bắc đóng gói

Nhận sắc thuốc đóng gói 5.000 đ/túi (Tối thiểu 150.000 đ/lần sắc thuốc đóng gói). Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm Địa chỉ số
19 Dec 2022

Địa chỉ sắc thuốc đóng gói

Nhận sắc thuốc đóng gói hút chân không 5.000 đ/túi (Tối thiểu 150.000 đ/lần sắc thuốc đóng gói).  Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm
19 Dec 2022

Sắc thuốc đóng gói

Nhận sắc thuốc đóng gói 5.000 đ/túi (Tối thiểu 150.000 đ/lần sắc thuốc đóng gói). Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm Địa chỉ số